2006/Mar/13

เช้าวันนี้เข้า office แต่เช้า ด้วยอารมณ์ที่แสนดี กับอากาศร้อนอบอ้าวของ กทม.

สุดท้ายต้องเจอกับเรื่องที่หัวเราะแทบไม่ออกแต่เช้า

เดินเข้าห้อง Server ปรากฏว่า เครื่อง Sun ดับ

ยังไม่เท่าไหร่

AS/400 ดับ Akkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

คนสวยแย่แล้ว แย่แล้วคนสวย....

พึ่งเปลี่ยน Tape Backup ไปเมื่อวันศุกร์

คาดว่ายามน่าจะปิดสวิทไฟ เนื่องจาก บริษัทที่ทำงานอยู่

เปลี่ยนบริษัทที่ทำหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยเป็นเจ้าใหม่ มันเลยไม่รู้เรื่อง

ฮือๆๆ เด๋วค่อยไล่เบี้ยเอากะมานนนนนนนนน

2006/Feb/09

Blog ไว้กันลืม
แก้ไขแฟ้ม /etc/apt/sources.list โดยเพิ่มเข้าไปตามนี้ครับ
deb http://packages.dotdeb.org/ stable all
deb-src http://packages.dotdeb.org/ stable all

จากนั้นสั่ง
# apt-get update
# apt-get install apache2 apache2-mpm-prefork libapache2-mod-php5 \
php5-pear php5-mcrypt php5-gd php5-mysql php5-pdo-mysql mysql-server-5.0

2006/Jan/26

กลับมาใช้ Debian GNU/Linux อย่างเดิมละครับ
หลังจากต้องไปนั่งจับ Windows หลายเดือน